NVO  Sovice  SU

NVO SOVICE , je osnovana kao dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ljudskih pravai manjinskih prava pre svega pripadnika romske nacionalne manjine.   Sovice su registrovane sa sedištem u Beogradu.

NAŠI CILJEVI



• Zalaganje za zaštitu prava raseljenih lica romske nacionalnosti   • Podrška zadovoljavanju socijalnih potreba za potvrdjivanjem, samopotvrdjivanjem i grupnim poistovećivanjem raseljenim licima romske nacionalnosti  • Zalaganje za bolje uzajamno upoznavanje i razvijanje solidarnosti  • Zalaganje za formiranje moralno voljnih kvaliteta ličnosti dece • Održavanje edukativnih radionica za svoje članove iz raynih vidova bavljenja fizičkom kulturom  


NAŠE AKTIVNOSTI

 • Podsticanje rasta i razvoja dece i uticaja pravilno držanje tela krroz promovisanje korektivnog rada • Podrška i podsticanje osposobljavanja dece da stečena znanja i umenja i navike koriste u svakodnevnim uslovima života kao i sticanje i razvijanje svesti o potrebi zdravlja, čuvanje zdravlja, zaštiti prirode i čovekove sredine, kao i promovisanja boravka u prirodi u letnjim i zimskim uslovima • Koordinacija rada na razvoju i usavršavanju aktivnosti članova udruženja  

NAŠ TIM


Naš tim grade profeionalci, ljudi različitih struka i interesovanja,  predvodjeni Snežanom Rašić prof.fiz.kulture i Tatjanom Popović takodje prof.fiz.kulture. Udruženje zastupa predsednik, prof. Snežana Rašić,  ona rukovodi programima i aktivnostima Udruženja, organizuje i koordinira rad Udruženja.U Udruženju nema stalno zaposlenih. Rad se zasnova na volonterizmu.

Powered by WebExpress